Skeptiškas jaunimas

We bring TRUTH to the YOUTH
Skeptiškas jaunimas“ skatina jaunimą kritiškai mąstyti ir padeda jiems naršyti šiuolaikinėje aplinkoje, kurioje yra daug melagingų kvailysčių. Atpažinti, peržvelgti ir kovoti su jomis efektyvia analize, argumentais ir protu.

Instagramas

Subscribe to our newsletter

Every week we send some knowledge, inspiration and news related to science and critical thinking.